Pro SVJ, která mají problém s tím, že nejsou schopna pro nezájem vlastníků zvolit buď výbor nebo předsedu SVJ, nabízíme službu výkon funkce člena statutárního orgánu, obecně se mu říká profesionální předseda.

Tato služba je však určena také pro SVJ, která chtějí, aby členem statutárního orgánu (výboru) byl profesionál, který problematiku SVJ velmi dobře zná a dá chodu SVJ řád. Taková SVJ pak chtějí mít ve výboru profesionála, kterého doplňují vlastníci.

Podrobnější informace o této službě najdete na našem specializovaném webu Problémy SVJ, kde se dozvíte spousta zajímavých a praktických informací ze světa SVJ. A také informaci, jak mít profesionálního předsedu zadarmo nebo skoro zadarmo.

Doporučujeme k přečtení např. tyto články: