Poradenství pro vlastníky jednotek a společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Naše velmi široké a hluboké znalosti v oblasti vlastnictví bytů (společenství vlastníků jednotek) jsou zárukou kvalitního poradenství pro ty, kteří jsou odpovědnými vlastníky a chtějí vykonávat své vlastnické právo (vlastnictví zavazuje!) v souladu s právem.

Naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že takové služby (na odborné a profesionální úrovni) u nás velmi chybí. V této oblasti působíme již od roku 2009. Ani správcovské firmy nejsou garancí správného fungování SVJ.

Právní úprava je v oblasti vlastnictví poměrně složitá a tato problematika je hodně náročná na její pochopení. Mnoho informací je třeba hledat v judikatuře. Není proto překvapivé, že ani mnoho právníků (advokátů) jí nerozumí. Jednoduše proto, že jí nedělají a není jednoduché (vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem) ji nastudovat během krátké doby.

Kromě poradenství poskytujeme pro SVJ i tyto služby:

Naše služby využívají zodpovědní vlastníci, kteří bojují proti zlovůli neznalých členů výborů, ale také zodpovědní členové výborů (statutárních orgánů), kteří chtějí vykonávat svoji funkci v souladu s § 159 odst. 1 občanského zákoníku.

Podrobné informace o SVJ, vlastnictví bytů a správě domů najdete na našem specializovaném webu Problémy SVJ.