Poradenství pro vlastníky jednotek a společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Naše velmi široké a hluboké znalosti v oblasti vlastnictví bytů (společenství vlastníků jednotek) jsou zárukou kvalitního poradenství pro ty, kteří jsou odpovědnými vlastníky a chtějí vykonávat své vlastnické právo (vlastnictví zavazuje!) v souladu s právem.

Naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že takové služby (na odborné a profesionální úrovni) u nás velmi chybí. Ani správcovské firmy nejsou garancí správného fungování SVJ.

Právní úprava je v oblasti vlastnictví poměrně složitá a tato problematika je hodně náročná na její pochopení. Mnoho informací je třeba hledat v judikatuře. Není proto překvapivé, že ani mnoho právníků (advokátů) jí nerozumí. Jednoduše proto, že jí nedělají a není jednoduché (vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem) ji nastudovat během krátké doby.

Naše služby využívají zodpovědní vlastníci, kteří bojují proti zlovůli neznalých členů výborů, ale také zodpovědní členové výborů (statutárních orgánů), kteří chtějí vykonávat svoji funkci v souladu s § 159 odst. 1 občanského zákoníku.

Podrobné informace o SVJ, vlastnictví bytů a správě domů najdete na našem specializovaném webu Problémy SVJ.