Marketing, analýzy, poradenství a další služby

Naše služby využívají výzkumné a marketingové agentury. Oblast spolupráce s těmito agenturami spočívá především v provádění mystery shoppingu, kdy jsou na mystery shoppera kladeny vysoké nároky na znalosti – např. finance (bankovnictví, pojišťovnictví), automotive, telekomunikace.

Hlavní část spolupráce však spočívá především v analýze finančních produktů.

Kromě oblasti financí (banky, pojišťovny, penzijní společnosti apod.) máme rovněž dobré znalosti v oblasti telekomunikačních služeb, realitních služeb a dalších.

Máme zkušenosti s organizováním výběrových řízení, kontrolou smluvních vztahů a kontrolou řádného a bezvadného plnění smluvních závazků a další.