Odměna za naše služby se stanoví buď na základě skutečné časové náročnosti, tj. úhrada za každou započatou půlhodinu (konzultace, zpracování případu apod.), nebo může být na základě dohody odměna stanovena paušálem či jinak.

Hodinová sazba odměny je 1 600 Kč + 21 % DPH, tj. 1 936 Kč vč. DPH. Nepřijímáme platby v hotovosti. Úhrada se provádí pouze na základě vystavené faktury – daňového dokladu.