Chytří a zodpovědní využívají naše služby

Proč chytří a zodpovědní využívají naše služby?

Jen chytrý a zodpovědný člověk ví, že není možné se vyznat ve všem, ale přitom si uvědomuje, že je třeba řešit i záležitosti, ve kterých se nevyzná.

Jen chytrý a zodpovědný člověk ví, že ne vše je tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Jen chytrý a zodpovědný člověk ví, že řešením záležitostí, kterým nerozumí, může ušetřit hodně peněz, které by musel vynaložit právě proto, že daným věcem nerozuměl.

Jen chytrý a zodpovědný člověk ví, že je lepší obrátit se na ty, kteří dané problematice rozumí, než se vším seznamovat a učit se sám. Místo toho může využít svůj čas jinak.

„Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel v této zemi má podprůměrný intelekt… Jestliže jedinec, který je v této intelektové kategorii, má nějakým způsobem rozumět světu, má-li se v něm pohybovat a má-li ho nějak uchopit, musí si ho drasticky zjednodušit. Těmto lidem, a je to tedy polovina národa, uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa; a to, co z tohoto světa v jejich očích zbývá, se dá rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení.“
Citace: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Zdroj: http://zavladsky.blog.idnes.cz/c/202732/Tretina-lidi-je-duchem-slaba.html

Jsme tu pro chytré a zodpovědné.