V čem můžeme pomoci zodpovědným členům statutárních orgánů SVJ?Služby pro SVJ

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba vzniklá buď na základě zákona č. 72/1994 Sb. (do 31. 12. 2013), nebo na základě zákona č. 89/2012 Sb. (od 1. 1. 2014). Na rozdíl od obchodních korporací, má SVJ omezenou právní způsobilost, tzn., že je způsobilé pouze k tomu, co mu zákon dovoluje! To si málokdo uvědomuje! Jako každá právnická osoba, má i SVJ starutární orgán. Ten může být vícečlenný (výbor) nebo jednočlenný (pověřený vlastník, předseda SVJ). SVJ je správce společného majetku, není to správcovská firma. Odpovědnost má vždy a pouze SVJ. Za SVJ jedná statutární orgán, který je volený. Služby v této oblasti poskytujeme v úzké spolupráci s naší sesterskou společností. Více informací o této problematice najdete zde.

§ 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Stejnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře mají i členové kontrolní komise, protože jsou voleni (členové voleného orgánu)!

Pro společenství vlastníků jednotek jsme profesionálním partnerem, který ve spolupráci se statutárním orgánem řeší problémy SVJ nejčastěji formou konzultací. O tom, že SVJ mají mnoho problémů, svědčí naše zkušenosti z praxe. Kvůli nedostatečným znalostem si to však málokdo uvědomuje. To ho ovšem nezbavuje odpovědnosti!

Jaké otázky často řeší zodpovědní členové statutárního orgánu SVJ?

 • Jak vysoké mají být zálohy na služby, které SVJ poskytuje podle zákona č. 67/2013 Sb. jednotkám?
 • Jak postupovat v případě dlužníků?
 • Co je příspěvek a co je záloha?
 • Je rizikové platit zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby přímo na účet správcovské firmy a ne na účet SVJ?
 • Jsou stanovy SVJ závazné (účinné) i pro nájemce?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši příspěvku na správu domu a pozemku?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši záloh na správu domu a pozemku?
 • Je možný jiný způsob přispívání na náklady na správu domu a pozemku než podle spoluvlastnického podílu?
 • Vede správcovská firma správně účetnictví SVJ?
 • Jak zajistit, aby se na nájemce vztahovala pravidla používání společných částí (prostorů) domu uvedená ve stanovách?
 • Jak poznám profesionální správcovskou firmu, která tomu opravdu rozumí a dělá to správně?
 • Musí SVJ jako poskytovatel služby teplo zohledňovat při rozúčtování polohu konkrétních jednotek (bytů)?
 • Mohou členové statutárního orgánu delegovat smluvně svoji odpovědnost na správcovskou firmu?
 • Kdy vzniká členství v SVJ?
 • Jaký je rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou zálohou?
 • Je důležité vědět přesné datum vzniku členství v SVJ a proč?
 • Musí členové statutárního orgánu nahradit SVJ škodu, za kterou nesou odpovědnost, protože nejednali s péčí řádného hospodáře?

Potřebujete-li naši pomoc, vyplňte prosím formulář na konci této strany.