Některá SVJ mají zřízený kontrolní orgán, který by měl především kontrolovat, zda statutární orgán jedná v souladu se zákony a stanovami. K tomu potřebuje mít potřebné znalosti, minimálně stejné, jaké by měl mít člen statutárního orgánu. Víme, že málokdy má statutární orgán potřebné znalosti, jak vyžaduje § 159 občanského zákoníku, stejně tak to platí i pro kontrolní orgán.

Pro SVJ, která chtějí, aby statutární orgán byl kontrolován osobou s velmi dobrými znalostmi problematiky, a tím aby kontrola byla účinná, nabízíme výkon funkce člena kontrolního orgánu – kontrolor, revizor, předseda kontrolní komise apod.

Více informací o kontrolním orgánu SVJ najdete na našem specializovaném webu Problémy SVJ.

Doporučujeme k přečtení tyto články, které se týkají kontrolního orgánu: